புதன், 27 செப்டம்பர், 2023

கோரக்ஷணை

கோரக்ஷணை

பசு ரக்ஷணை பற்றி இந் துத்துவா சக்திகள் பெரிதாகப் பேசுகிற காலகட்டம் இது. பசுவை வைத்து மதவாதத்தை வளர்த்துஅதன்மூலம்பார்ப் பனீயத்தையும்,பா.ஜ.க. அரசியலையும் வளர்த்தெடுக் கலாம் என்ற திட்டத்தோடு செயலில் இறங்கியுள்ளார்கள். செத்துப் போன பசுவின் தோலை உரித்த தாழ்த்தப்பட் டவர்களின் உயிரைக் குடிக் கின்றனர்.

மத்தியில் அதிகாரப் பலத் தையும், சில மாநிலங்களில் ஆட்சி அதிகாரத்தையும் வைத்து இதனைப் போணியாக் கலாம் என்பது அவர்களின் யுக்தி.

இவர்கள் கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பசுவதை என்பது- அவர்களின் மத வகைப்படியும் - வேத வழிப் படியும் பார்த்தால்கூட, பசு விடயம் ‘‘உதைக்கிறதே’’ என் செய்ய!

யாகத்தில் பசு என்று சொல்லுவது பசு மாட்டைக் குறிப்பிடுவதல்ல - யாகத்தில் பலியிடப்படும் எந்தப் பிரா ணிக்கும் சமஸ்கிருதத்தில் பசு என்றே பெயர் என்று காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் மறைந்த சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி கூறி தப்பிக்கப் பார்க்கிறார். (‘தெய்வத்தின் குரல்’, பாகம் இரண்டு, பக்கம் 283).

இது உண்மைதானா? யாகத்தில் பசு மாடுகள் கொல் லப்படுவதேயில்லையா? பசுவைக் கொல்லும் யாகம் பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்லையா?

யஜுர் வேதம் என்பது யாகங்களைப்பற்றி விரிவாகப் பேசும் ஒன்றாகும். இதில் 30 வகை யாகங்கள் குறிப் பிடப்பட்டுள்ளன.
கோஸம் யாகம் - என்பது பசு மாடு, காளை மாடு இவை களைக் கொல்லும் யாகமாகும்.

கோ என்றால் பசுதானே!

காம்ய பசு - என்பது தம் எண்ணங்களை ஈடேற்றிக் கொள்ளுவதற்குப் பசுவைப் பலியிடும் யாகம்.

ஏகாதசன பசு விதானம் - பதினொரு பசுக்களைக் கொன்று நடத்தப்படும் யாகம்.

அஷ்டதச பசு விதானம் - பதினெட்டுப் பசுக்களைக் கொன்று நடத்தப்படும் யாகம்.

க்ராமாரண்ய பசுப் ரசம்ஸா - நாட்டிலும், காட்டிலும் உள்ள பசுக்களைக் கொன்று யாகம் செய்தல்.

கவ்ய பசு விதானம் - பசு மாட்டைக் கொன்று நடத் தப்படும் யாகம். ஆதித்ய தேவ தாக பசு - சூரிய தேவனுக்கு உரிய பசு யாகம்.
உண்மைகள் இவ்வாறு இருக்க கோ ரக்ஷணைபற்றி பேசுவோரைப் புரிந்துகொள் வீர்களாக!

சங்கராச்சாரியார்களும் எந்த அளவு பொய்யர்கள் என் பதையும் அந்தப் பொய்யர்கள் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்க!

- மயிலாடன்
27.09.16

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக